2005-12-16

Møte mellom Trond og Sjur 051216

Agenda

  1. Kvensk prosjektstøtte
  2. public tender
  3. prosjektplanlegging
  4. XML-format for namneleksikon
  5. M4

Kvensk prosjektstøtte

Kvensk bruk av risten og av fornuftige prinsipp for databasestrukur vil ha fordelar for både risten og for uit-miljøet. Vi ser positivt på det, og vil hjelpe dei så lenge det samtidig er relevant for oss, og litt lenger. Deretter vil vi sende rekning for tilleggsarbeid.

På den andre sida bør også dei satse noko, bli aktivt med på Bugzilla og news.uit.no, dei evt. spørsmåla de har kan ha vorte besvart allereie.

Sjur tar den diskusjonen med dei, med kopi til Trond, som fylgjer opp.

public tender

EG treng eit spark i baken - dette må no koma vidare, har vorte utsett pga problema med risten.no, og før det av arbeidet med lulesamisk.

  • omarbeida utveljingskriterium - ok
  • gjennomgang av dei manglande og uferdige dokumenta - ok for no, Sjur gjer resten sjølv
  • firma for å sjekka dokumenta, og hjelpa til med sjølve utlysingsprosessen (slik at det blir rett) - Sjur gjer sjølv

prosjektplanlegging

Vi arbeidde vidare med prosjektplanlegginga, særleg med korpusplanlegginga

XML-format for namneleksikon

disk.

M4

Kort intro, jf LS og kal.

OK.

Ctrl-S

OK.