Grammatikkontroll

27.9.2019
Den første grammatikkontrollen for samisk, GramDivvun, er ute som en åpen BETA. Fungerer for Google docs og (snart) Office 365.
Merk
BETA
Grammatikkontrollen kommer først ut som en BETA-versjon. Det betyr at ikke alt er ferdig, men at vi tror verktøyet vil være nyttig. Vi vil hele tida forbedre grammatikkontrollen, og tar gjerne i mot tilbakemeldinger, både på e-post, Facebook og Instagram!

Nordsamisk grammatikkontroll

I den første BETA-versjonen prøver vi å finne og rette disse feilene:

 • tradisjonelle skrivefeil (=stavekontroll)
 • feil ved tegnsetting:
  • manglende mellomrom før og etter parentes
  • mellomrom inne i parentes, men før og etter teksten
  • manglende mellomrom etter komma, utropstegn m.m.
  • for mange mellomrom
 • sammensatte ord skrevet hver for seg
 • ord skrevet sammen som skal skrives hver for seg

Google docs / GSuite Windows

 • Installer via G Suite Marketplace
 • Grammatikkontrollen finnes under menyen: Tillegg > Divvun Grammar Checker > Grammar check
 • Velg språk, og klikk på Run grammar check

Office365 OSX

Notér!
Kommer snart!

Andre samiske språk

De andre samiske språka, sør-, lule-, enare- og skoltesamisk, er også tilgjengelige i GramDivvun. Men disse inneholder bare stavekontrollen. Det er likevel veldig nyttig, fordi det gjør det mulig å bruke stavekontrollen i sammenhenger der det ikke har vært mulig før, som for eksempel på Chromebook, eller i nettversjonen av Office365.