Divvun - sáme giellateknologija

ÅDÅS! 20.12.2018
Divvun almot mobilboallobievdijt majna li tjállemdárkestiddje!
Viettja dánna!
Divvun almot tjállemdárkestiddjijt Windowsij ja Macaj!
Viettja dánna!
Lågå ienebut dánna!