Installera Divvunverktygen på Windows 8

Hämta och installera Divvunverktygen på Windows 8

  1. Gå till Divvuns hemsida
  2. Klicka på nedlastningslänken

    The download area

  3. Explorer
    • Klicka på Kör

      Explorer save dialog

    Firefox
    • Klicka på Lagra

      Firefox save dialog

    • Dubbeltklicka på Divvuninstalleraren

      The downloaded installer

    Google Chrome
    • Dubbeltklicka på Divvuninstalleraren

      The downloaded installer

  4. Klicka Ja när User Account Control-dialogen dyker upp:

    Tilgangsrettigheter

  5. Ett dialogfönster dyker upp och försvinner. Divvunverktygen är nu installerade.
  6. Logga ut och in igen för att aktivera Divvunverktygen.