Meeting_2007-08-16

Møte i styringsgruppa

 • Stad: Sametinget sitt kontor i Oslo
 • Til stades: alle innkalte

Julie opna møtet kl. 10: 05

Saksliste:

 • Sak 1/07 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Sak 2/07 - Orientering om prosjektframdrift og status + demo
 • Sak 3/07 - tilbod frå Polderland om lulesamisk orddeling, og - stavekontroll i InDesign
 • Sak 4/07 - endring i kravspesifikasjon til underleverandør: - droppa støtte for InDesign CS2
 • Sak 5/07 - Investering: ny servar (kostnad: kring 200 - 250 000,- NOK)
 • Sak 6/07 - Divvun II
 • Sak 7/07 - Offisiell avslutting av Divvun I
 • Sak 8/07 - Eventuelt
  • - orientering om oppretting av senter for samisk språkteknologi ved UiT

Sak 1 - godkjent

Sak 2 - gjennomført og godkjent

Sak 3 - godkjent

Sak 4 - godkjent

Sak 5 - godkjent

Lunch

Sak 6 - diskutert

Sak 7 - diskutert, Bjørn Olav og Øystein arbeider vidare, Julie overfor den politiske leiinga på SD

Sak 8 - Eirik gav ei kort orientering om bakgrunnen og planane framover

Møtet vart avslutta kl 13.25