Divvun birra

Divvun-nævoj birra

Divvun-nævo li åvddånahteduvvam guovte gålmå-jagák prosjevtan Sámedikke vuolen, majt Vuona Sámedigge, FAD ja KD li ruhtadam, åvddånahtátjit tjállemdårjaprográmmajt dábálamos kontorprográmmajda gålmå stuoremus operativsysteman (Linux, MacOS X ja Windows). Divvun I (nuortta- ja julevsáme) lij 2004 rájes 2007 rádjáj, ja Divvun II (oarjjelijsáme) 2008 rájes 2010 rádjáj. 2011 rájes sirddeduváj prosjækta Råmså Universitiehttaj, ja sjattaj stuoves avtadahka mij galggá sáme giellateknologijjav ja praktihkalasj viehkkenævojt dát teknologijjas åvddånahttet lahkalakkoj Sáme giellateknologijjaguovdátjijn. Divvun er finansiert av KMD.