Om Divvun

Om Divvun-verktygen

Divvun-verktygen har blivit utvecklade i två treåriga projekt under Sametinget, finansierat av Sametinget, FAD och KD, för att ta fram rättstavningsprogram för de vanligaste kontorprogrammen i de tre stora operativsystemen (Linux, MacOS X och Windows).

Divvun I (nord- och lulesamiska) varade från 2004 till 2007, och Divvun II (sydsamiska) från 2008 till 2010. Från 2011 kommer projektet att flyttas över till Universitetet i Tromsø, och bli en permanent enhet som skall fortsätta vidareutveckla samisk språkteknologi och praktiska hjälpmedel baserade på denna språkteknologin i nära samarbete med Senter for samisk språkteknologi. Divvun är finansierad av norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet (KMD).