Stavningskontroller i hela systemet

WindowsWindows

Den här stavningskontrollen fungerar i program som har stöd för Windows systemstavningskontroll, som tex. Mail och browserna Internet Explorer och Edge.

Viečča Divvuninstalleraren

När Divvuninstalleraren är hämtad, starta upp den och välj vilka språk du vill ha stavningskontroll för.

Notera
Den här stavningskontrollen fungerar inte i LibreOffice og Microsoft Word. Stavningskontroller för dom programmen finns här.

macOSWindows

Den här stavningskontrollen fungerer i program som har stöd för systemstavningskontrollen i Mac (dom flesta program).

Download Divvuninstalleraren icon User guide

När Divvuninstalleraren är hämtad, start upp den och välj vilka språk du vill ha stavningskontroll för.

Notera
Den här stavningskontrollen vill inte fungera i LibreOffice och Microsoft Word. Stavningskontroller för dom programmen finns här.

Linux

En stavningskontroll som fungerar i hela Linux är allt du behöver där, alla program använder den. Tills vidare måste du bygga stavningskontrollen själv, men vi jobbar på att få alla nödvändiga paket, inklusive våra egna språkmodeller, tillgängliga via dom vanliga pakethanterarna.

Instruktioner och källkod för hur du bygger stavningskontrollerna för Linux hittar du här.