Text-till-tal

Nyhet!
Nordsamiskt text-till-tal har lanserats 6.5.2015!

Divvun och Sametinget i Norge har utvecklat en nordsamisk talsyntes i samarbete med Acapela. Talsyntes, eller text-til-tal, gör det möjligt för datorn att förvandla text till naturligt tal i många programmer. Genom att använda en skärmläsare (måste skaffas separat) kan all text som syns på skärmen läsas upp. Det finns två samiska röster: en kvinnoröst ("Elle") och en mansröst ("Biera").

Det nordsamiska text-till-tal-systemet finns i två versioner för slutanvändare:

  • Nordsamisk Infovox 4 för Windows
  • Nordsamisk iVox för OS X

Nordsamisk Infovox (för Windows) leveras på en USB-sticka som kan beställas gratis från Sametinget eller från Divvun-gruppen vid UiT (feedback@divvun.no). USB-stickan är personlig, men behöver inte vara inpluggad efter installationen. USB-stickan gör det möjligt att använda den nordsamiska talsyntesen på andra datorer än sin egen genom att man tar med sig USB-stickan och pluggar in den i den andra datorn, och startar talsyntesen direkt från stickan utan att installera något. Mer detaljerade instruktioner finns här.

iVox för OS X kan laddas ner gratis härifrån. För att aktivera och börja använda de nordsamiska rösterna behöver man en aktiveringskod, som man får gratis från Divvun-gruppen vid UiT (feedback@divvun.no). Instruktioner för installation och användning finns här (på svenska) och här (på engelska).

Acapela har en egen demosida där man kan prova och testa de samiska rösterna med egen text.

Det är möjligt att anpassa rösterna enligt eget behov. Instruktioner finns i Acapelas språkmanual för nordsamiska. Manualen beskriver i första hand hur rösterna läser upp vissa typer konstruktioner, men kapittel 6 och 7 beskriver hur man kan göra egna anpassningar.

Institutionslicenser

Kontakt Divvun om det behövs licenser för många användare på en gång, t.ex. för en hel institution. Om du vil installera rösterna på en server med TTS-tjänster, kontakta Acapela (kontaktinfo längre ned).

För utvecklare

Det nordsamiska text-till-tal-systemet finns i flera versioner avsedda för utvecklare och andra som vil integrera talsyntesen i andra program och system:

  • SDK: Acapela TTS för Windows – PC
  • SDK: Acapela TTS för Windows – Server
  • SDK: Acapela TTS för Linux – Server
  • SDK: Acapela TTS för OS X

SDK-versionerna måste beställas direkt från Acapela. Kontakta Susanne Magnusson (susanne.magnusson@acapela-group.com, tlf +46 8 799 86 02) med förfrågningar gällande dessa versioner.