Tekst-til-tale

Nyhet!
Nordsamisk tekst-til-tale lansert 6.5.2015!

Divvun og Sametinget har utviklet en nordsamisk talesyntese i samarbeid med Acapela. Talesyntese, eller tekst-til-tale, gjør det mulig for datamaskinen å omforme tekst til naturlig tale i mange programmer. Ved hjelp av et skjermleserprogram (må skaffes separat) kan all tekst som vises på skjermen leses opp. Det finnes to samiske stemmer, en damestemme ("Elle") og en mannsstemme ("Biera").

Det nordsamiske tekst-til-tale-systemet finnes i to versjoner for sluttbrukere:

  • Nordsamisk Infovox 4 for Windows
  • Nordsamisk iVox for OS X

Nordsamisk Infovox (for Windows) leveres på en USB-stikke som kan bestilles gratis fra Sametinget eller fra Divvun-gruppa ved UiT (feedback@divvun.no). USB-stikka er personlig, men kan fjernes etter installering. USB-stikka gjør det samtidig mulig å bruke den nordsamiske talesyntesen på andre datamaskiner enn ens egen ved at man tar med seg USB-stikka og setter den inn i andre datamaskiner, og bruker talesyntesen rett fra stikka uten å installere syntesen. Mer detaljerte instruksjoner finnes her.

iVox for OS X kan lastes ned gratis herfra. For å aktivere og ta i bruk de nordsamiske stemmene behøver man en aktiveringskode, som man får gratis fra Divvun-gruppa ved UiT (feedback@divvun.no). Instruksjoner for installering og bruk finnes her (på svensk) og her (på engelsk).

Acapela har en egen demoside der man kan prøve ut de samiske stemmene på fritt valgt tekst.

Det er mulig å tilpasse stemmene etter eget behov. Nærmere instruksjoner finnes i Acapelas språkmanual for nordsamisk. Manualen beskriver først og fremst hvordan stemmene leser opp visse typer konstruksjoner, men kapittel 6 og 7 beskriver hvordan man kan gjøre egne tilpasninger.

Institusjonslisenser

Kontakt Divvun dersom det er behov for lisenser til mange brukere på en gang, f.eks. til en hel institusjon. Dersom du vil sette opp en server med TTS-tjenester, ta kontakt med Acapela (kontaktinfo nedenfor).

For utviklere

Det nordsamiske tekst-til-tale-systemet finnes i flere versjoner beregnet på utviklere og andre som vil integrere talesyntesen i andre programmer og systemer:

  • SDK: Acapela TTS for Windows – PC
  • SDK: Acapela TTS for Windows – Server
  • SDK: Acapela TTS for Linux – Server
  • SDK: Acapela TTS for OS X

SDK-versjonene må bestilles direkte fra Acapela. Ta kontakt med Susanne Magnusson (susanne.magnusson@acapela-group.com, tlf +46 8 799 86 02) for spørsmål knyttet til disse versjonene.