Korrekturverktøy for andre språk

BETAKorrekturverktøy for kvensk

De kvenske korrekturverktøyene er under utvikling, og den språklige kvaliteten vil variere. Bruk verktøyene med et kritisk øye, og oppdater ofte!

Last ned:  Beskrivelse: Vegledning:
LibreOffice (Windows & OSX)  Kvensk stavekontroll for LibreOffice (4.4+)

Det kvenske prosjektet har en egen prosjektside, og kildekoden for kvensk kan man finne her.

BETAKorrekturverktøy for enaresamisk

De enaresamiske korrekturverktøyene er under utvikling, og den språklige kvaliteten vil variere. Bruk verktøyene med et kritisk øye, og oppdater ofte!

Last ned:  Beskrivelse: Vegledning:
LibreOffice (Windows & OSX)  Enaresamisk stavekontroll for LibreOffice (4.4+)
MS Office (Windows) Enaresamisk stavekontroll for MS Office (bygges hver natt)

Det enaresamiske prosjektet har en egen prosjektside, og kildekoden for enaresamisk kan man finne her.

BETAKorrekturverktøy for skoltesamisk

De skoltesamiske korrekturverktøyene er under utvikling, og den språklige kvaliteten vil variere. Bruk verktøyene med et kritisk øye, og oppdater ofte!

Last ned:  Beskrivelse: Vegledning:
LibreOffice (Windows & OSX)  Skoltesamisk stavekontroll for LibreOffice (4.4+)
MS Office (Windows) Skoltesamisk stavekontroll for MS Office (bygges hver natt)

Det skoltesamiske prosjektet har en egen prosjektside, og kildekoden for skoltesamisk kan man finne her.

Korrekturverktøy for andre språk

Divvun-gruppen har et eget nettsted med korrekturverktøy for ikke-samiske språk, utviklet i samarbeid med flere organisasjoner. Gå til divvun.org for mer informasjon og for å laste ned korrekturverktøyene.