Om Divvun

Om Divvun-verktøyene

Divvun-verktøyene har blitt utviklet i to treårige prosjekt under Sametinget, finansiert av det norske Sametinget,Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet for å ta fram skrivestøtteprogram for de vanligste kontorprogrammene i de tre store operativsystemene (Linux, MacOS X og Windows). Fra 2011 ble prosjektet flyttet over til Universitetet i Tromsø, og ble en permanent enhet som jobber med å videreutvikle samisk språkteknologi og praktiske hjelpemidler basert på denne språkteknologien i nært samarbeid med Senter for samisk språkteknologi. Divvun er finansiert av KMD.