Stavekontroll for nettlesere

Internet Explorer / Edge

Beklager, ingen støtte - ENNÅ. Disse nettleserne bruker stavekontroller installert for hele systemet, som i prinsippet har vært mulig siden Windows 8. Vi jobber med dette, men det har vist seg å være vanskeligere enn ventet. Vi vil oppdatere siden når vi har ny informasjon.

Firefox

Firefox behøver egne stavekontroller, som man installerer som utvidelser i Firefox. Og det finnes faktisk to slike utvidelser for samisk: en laget av Tino Didriksen i samarbeid med Divvun og Apertium, og en annen bygd på Mozvoikko. Didriksen-stavekontrollene fungerer bare for Windows (inntil videre), mens MozVoikko-stavekontrollene fungerer på både Windows og OSX. Med MozVoikko kan man installere flere språk.

Didriksen-stavekontroller

Windows-brukere
Windows Det er for tilfellet ikke mulig å installere flere språk samtidig.
Språk:  Versjon:  Dokumentasjon og kildekode:
Last ned nordsamiskNordsamisk  4.0  Prosjektdokumentasjon for nordsamisk og kildekode.
Last ned lulesamiskLulesamisk  4.0  Prosjektdokumentasjon for lulesamisk og kildekode.
Last ned sørsamiskSørsamisk 4.0  Prosjektdokumentasjon for sørsamisk og kildekode.

MozVoikko-stavekontroller

Språk:  Versjon:  Dokumentasjon og kildekode:
Last ned nordsamiskNordsamisk  4.0  Prosjektdokumentasjon for nordsamisk og kildekode.
Last ned lulesamiskLulesamisk  4.0  Prosjektdokumentasjon for lulesamisk og kildekode.
Last ned sørsamiskSørsamisk 4.0  Prosjektdokumentasjon for sørsamisk og kildekode.

Installering: Dobbeltklikk den nedlasta xpi-fila, og følg instruksjonene.

Bruk: Når du skriver i Firefox (eller et annet Mozilla-program), høyre-klikker du på teksten din, og i menyen som dukker opp velger du undermenyen Languages. Fra denne menyen velger du det språket som du vil ha stavekontroll for. Du får da røde streker under feilstavede ord.

Language menu in Firefox
MERK
Som det framgår av skjermbildet over, kjenner ikke Firefox til navnet på mange språk. I slike tilfeller viser Firefox ISO 639-koden for språket.

Firefox på Linux

MozVoikko-stavekontrollen er tilgjengelig på Linux, men man må bygge den selv. Nærmere instruksjoner finnes på siden for å installere stavekontrollen for hele operativsystemet.

Chrome

Beklager - ingen støtte. Chrome bruker Googles egen stavekontroll, som vi ikke har tilgang til. Og Google har ingen støtte for samisk.

Safari

Safari bruker stavekontrollene som er installert for hele systemet. Installer MacVoikko for ditt språk på siden for stavekontroller for hele systemet.