Čállindárkkisteaddji neahttaloganiidda

Internet Explorer / Edge

Dáidda mis dađibahábut eai leat čállindárkkisteaddjit vel. Dát neahttaloganat geavahit vuogádatviidosaš čállindárkkisteddjiid. Dákkáriid lea leamaš vejolaš ráhkadit Windows 8 rájes, muhto dát bargu lea váddáset go jáhkiimet. Mii ođasmahttit dán siiddu go mis leat eanet dieđut.

Firefox

Firefox dárbbaša sierra čállindárkkisteddjiid, mat leat Firefox-lasáhusat. Gávdnojit guokte dákkár lasáhusa sámegielaid várás: nubbi maid Tino Didriksen lea ráhkadan ovttas Divvumiin ja Apertiumain, ja nubbi man vuođđu lea Mozvoikko. Didriksen-čállindárkkisteaddjit doibmet dušše Windowsis (dássážii), MozVoikko-čállindárkkisteaddjit doibmet sihke Windowsis ja OS X:s. Lea vejolaš sajáiduhttit máŋga giela oktanaga MozVoikkoi.

Didriksen-čállindárkkisteaddjit

Windows-geavaheaddjit
WindowsIi leat vejolaš sajáiduhttit máŋga giela oktanaga.
Giella: Veršuvdna: Dokumentašuvdna ja gáldokoda:
Viečča davvisámi čállindárkkisteaddjiDavvisámegiella 4.0  Davvisámi prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.
Viečča julevsámi čállindárkkisteaddjiJulevsámegiella 4.0  Julevsámi prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.
Viečča lullisámi čállindárkkisteaddjiLullisámegiella 4.0  Lullisámi prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.

MozVoikko-čállindárkkisteaddjit

Giella: Veršuvdna: Dokumentašuvdna ja gáldokoda:
Viečča davvisámi čállindárkkisteaddjiDavvisámegiella 4.0  Davvisámi prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.
Viečča julevsámi čállindárkkisteaddjiJulevsámegiella 4.0  Julevsámi prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.
Viečča lullisámi čállindárkkisteaddjiLullisámegiella 4.0  Lullisámi prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.

Sajáiduhttin: Duppalcoahkkal vižžon xpi-fiilla ja čuovo bagadusaid.

Geavaheapmi: Go čálát Firefoxas (dahje eará Mozilla-prográmmas), olgešcoahkkal teavstta. Fálus mii ihtá válljet vuollefálu Languages. Dán fálus válljet čállindárkkisteami iežat giela várás. Boastut čállon sániid vuollái ihtet de rukses sázut.

Giellafállu Firefoxas
Fuomáš
Nugo oainnát šearbmagovas dás bajábealde, de leat máŋga giela apmasat Firefoxii. Dalle Firefox čájeha giela ISO 639-koda. «sma» lea lullisámegiella, «smj» gis julevsámegiella.

Firefox Linuxis

MozVoikko-čállindárkkisteaddji lea olámuttus Linuxii, muhto dan ferte ieš hukset. Eanet dieđuid mo dan bargá gávnnat siiddus mo sajáiduhttá čállindárkkisteami olles vuogádahkii.

Chrome

Chrome geavaha Google iežas čállindárkkisteaddji mas ii leat sámegiella.

Safari

Safari geavaha vuogádatviidosaš čállindárkkisteaddji. Sajáiduhte MozVoikko, de lea vejolaš dárkkistit sámegiela maid.