Eará sajáiduhttinmolssaeavttut

Sajáiduhttit eanet gielaid

Jus háliidat sajáiduhttit eanet gielaid de vieččat ja sajáiduhtát ieš giellafiillaid (nu gohčoduvvon zhfst-fiillat).

FUOM!
Dát čilgehus ii gusto MS Office-Čállindárkkistanreaidduide - dasa sajáiduhttá olles prográmma iešguđet gillii.
 1. Viežžal ovtta dahje eanet zhfst-fiillaid:
  Giella: Veršuvdna Dokumentašuvdna ja gáldokoda:
  Download Davvisámegiella  4.0 Prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.
  Download Julevsámegiella  4.0 Prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.
  Download Lullisámegiella  4.0 Prošeaktadokumentašuvdna ja gáldokoda.
 2. Sirdde vižžon zhfst-fiillaid oktii dáin máhpain:
  • Windows: <User>\AppData\Local\voikko\3
   (≤ Windows 7: C:\Documents and Settings\<User>\Local Settings\Application Data\voikko\3)
  • OSX: ~/Library/Spelling/voikko/3
  • Linux: ~/.voikko/3
  Lea vejolaš sirdit zhfst-fiillaid eará máhpaide jus dan háliida. Oza bajilčállaga «Search order for dictionary files». Muitte ahte álo fertet bidjat .zhfst-fiillaid máhppii man namma lea «3» daid máhpaid siskkobealde man bagadus namuha.
 3. Olggos- ja sisačálit iežat dihtoris

Jus dárbbašat eará gielaid go sámigielaid, de gávnnat daid divvun.org:s.

Ođđa čállindárkkisteaddjit juohke beaivvi

MS Office/Windows-čállindárkkisteaddjit huksejuvvojit juohke ija. Dat sisttisdollet gielalaš rievdademiid mat leat dahkkon dan rádjái.

FUOM!
Mii eat leat iskan dáid veršuvnnaid dárkilit, ja danne eat sáhte dáhkidit ahte dat doibmet nugo galget dahje eai heaitte doaibmamis. Jus šaddet váttisvuođat daiguin, váldde ođđa veršuvnna eret ja sajáiduhtte ođđasamos almmolaš veršuvnna fas.

Viečča:

Sáhtát ieš oaidnit guđet veršuvnnat ja gielat leat olámuttus beaivválaš ođasmahttimiid viežžanmáhpas.

OpenOffice, InDesign ja eará prográmmat mat geavahit Hunspell-fiillaid

FUOM!
Hunspell-fiillat ja eará fiillat mat leat vieččahahttit dás vuolábealde leat boarrásat ja mii eat ođasmahte daid aktiivvalaččat.
Instructions · LinuxLinux-bagadus
· MacOSXMacOSX-bagadus
· WindowsWindows-bagadus
Instructionsbagadusvideot
Instructions
· Bagadus

Páhkke olggos Hunspell-páhka, ja sirdde aff- ja dic-fiillaid rievttes máhppii nugo prográmmat dáhttot.

Bagadusat vissis prográmmaide