Divvun Og Trados

Bruke stavekontrollen som finnes i Word

Trados kan bruke stavekontrollene som finnes for Word. Det burde bety at man kan installere Divvun på vanlig måte for MS Office, og deretter bruke den samme stavekontrollen i Trados. Stavekontrollen for Word blir oppdatert med jevne mellomrom, og er den som i størst grad blir holdt ved like og videreutviklet.

NB!!! Vi har ikke testet dette, og kan ikke garantere at det fungerer!

Gjør følgende:

 1. installer MS Office-stavekontrollen
 2. I Trados, gå til menyen: File > Options
 3. Klikk Editor > Spelling
 4. Velg Microsoft Word som stavekontroll

Nå burde stavekontrollen bli brukt automatisk.

Bruke Hunspell-stavekontrollen

Dersom man ikke kan eller vil bruke Word-stavekontrollen kan man i stedet bruke Divvuns Hunspell-stavekontroll. Dette er en eldre versjon som ikke lenger blir videreutviklet, men teknologien er enkel og støttet av mange eksisterende program.

Gjør følgende:

 1. last ned hunspell-filene (det er en nedlastbar fil for nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk)
 2. pakk ut filen smi.zip - den ligger i nedlastingskatalogen.
  Du har nå seks filer: tre filer som slutter på .aff og tre filer som slutter på .dic. De hører sammen parvis: se -filene er for nordsamisk, smj -filene er for lulesamisk, og sma -filene er for sørsamisk.
 3. Legg .aff – og .dic –filene for det språket du vil ha i katalogen:
\Program Files\SDL\SDL Trados Studio\Studio1\HunspellDictionaries\

Deretter må du redigere en konfigurasjonsfil for å få Trados til å forstå at det nå finnes et nytt stavekontrollspråk:

\Program Files\SDL\SDL Trados Studio\Studio1\HunspellDictionaries\spellcheckmanager_config.xml
 1. Åpne denne filen i en teksteditor, for eksempel Notepad
 2. inne i CONFIG-elementet (nedenfor der det står <CONFIG>) skal du legge til ditt nye språk. Det enkleste er å kopiere et eksisterende språk, og deretter endre det til:
<LANGUAGE>
 <ISOCODE>se</ISOCODE>
 <DICT>se</DICT>
</LANGUAGE>

se er for nordsamisk, dersom du vil legge til sør- eller lulesamisk bytter du ut se med de tilsvarende kodene, slik de står i filnavnene til .aff og .dic –filene du pakket opp tidligere.

Nå kan du starte Trados igjen, og Divvuns Hunspell-stavekontroll burde fungere.

Tips for Windows-brukere

Bakgrunnsdokument