Språklæring

Gïelese

Dette er et sørsamisk læreprogram utviklet i samarbeid mellom Divvun og Aajege

Oahpa!

Oahpa! er et interaktivt språklæringsprogram utviklet av Giellatekno-gruppa, og som bygger på språkteknologien utviklet av Divvun og Giellatekno.