Geavahit Divvuma MS Office 2007:s

 1. Fertet vuos muitalit dihtorii ahte čálát sámegiela ovdalgo Divvun-reaiddut doaibmagohtet.

  Go leat álggahan MS Office, de coahkkalat gilkora Se igjennom, doppe válljet Angi språk
  Fállu gos vállje giela

 2. Lásežis mii de ihtá válljet Samisk dahje Lulesamisk. FUOM! Iskka maid ahte Identifiser språk automatisk ii leat merkejuvvon. Jus lea merkejuvvon, de Office njuiku eará gielaide olles áiggi, ja divvun-prográmmat eai doaimma nu go galget.
  Vállje giela-láseš

 3. Dál de sáhtát čálligoahtit sámegillii ja prográmma veahkeha du čállimiin. Sáhtát olgešcoahkkalit sániid main leat rukses sázut. Dalle lea boađus dákkár:

  Evttohusat fálus

  dahje sáhtát álggahit čállindárkkisteami sierra lásežis. Coahkkal abc-boalu. Boađus lea:
  Stavekontrollen i bruk