Geavahit Divvun-reaidduid MS Office 2010:s

 1. Jus Divvun-reaiddut galget veahkehit du, de fertet válljet davvisámegiela čállingiellan. Sáhtát mannat giellabollui ja válljet davvisámegiela doppe, dahje deaddilit Alt+Shift dassáigo davvisámegiella lea válljejuvvon. Go leat joavdan nu guhkás, de lea davvisámi čállindárkkisteapmi aktiverejuvvon. Dalle galggašii dát oidnot:

  Čállindárkkistan- ja čállingiellagiettit

 2. Word viggá automáhtalaččat árvidit guđe gillii čálát. Sihkkarastin dihte ahte dát ii dáhpáhuva, coahkkal čállindárkkistangietti. Dárkkis ahte Identifiser språk automatisk ii leat merkejuvvon lásežis mii de ihtá.

  Ii merkejuvvon «Identifiser språk automatisk»

 3. Čáledettiin ihtet rukses sázut sániid vuollái maid čállindárkkisteaddji ii dohkket. Sáhtát dalle juogo olgešcoahkkalit sániid main leat rukses sázut, nugo dás vuolábealde:

  Evttohusat fálus

  Dahje sáhtát álggahit čállindárkkisteami sierra lásežis. Vállje Se gjennom fálus. Coahkkal ABC-boalu:
  abc-boallu.

  De ihtá láseš:
  Čállindárkkistanláseš