Sámi čállindárkkisteapmi OpenOffice.org 3.x:i

Váruhus
Mii eat šat buorit OpenOffice-čállindárkkistanreaidduid, dannego OpenOffice ieš ii hoidojuvvo. Mii rávvet din geavahit LibreOffice ja dan čállindárkkistanreaidduid .

Sajáiduhte dárkkistanmodula

Váruhus
OpenOffice.org čállindárkkistanreaiddut leat ain BETA-dásis. Váikkoge leat oalle buorit, de gávdnojit dovddus lingvisttalaš meattáhusat erenoamážit goallossátnegieđahallamis.

Sáhtát viežžat sámi čállindárkkistanreaidduid dás. Vižžon čállindárkkistanlasáhusas lea dákkár govva:
Extension áicon an filereme

Weblogan ja operatiivavuogádat mearrida jus OpenOffice.org automáhtalaččat rahpá dán fiilla dahje jus vurkejuvvo garraskerrui. Jus fiila vurkejuvvo, de duppalcoahkkal fiilla sajáiduhttit dan.

Jus dus lea CD mas čállindárkkistanreaiddut leat, de duppalcoahkkal čállindárkkistanlasáhusa.

OpenOffice.org álggahuvvo ja sajáiduhttá lasáhusa. Dus jerro jus háliidat joatkit sajáiduhttima. Deaddil «OK» joatkin dihte. Go čállindárkkistanreaiddut leat sajáiduhtton, de ihtá láse mii lea sullii dego dat mii oidno dás vuolábealde. Deaddil «Close» joatkin dihte.
Sajáiduhttima boađus

Geavahit čállindárkkisteami

Windowsgeavaheaddji
Jus boallobeavdi ja sisagielat Windowsis leat heivehuvvon nugo lea nevvojuvvon, de čállindárkkisteaddji automáhtalaččat čuovvu sisagiela, ja neavvut vuolábealde eai dárbbašuvvo. Ii leatgo molsut boallobeavddi/sisagiela!

Bidjat sámi čállindárkkisteami johtui:

  • Deaddil goalmmát gietti stáhtusholggas, de deaddil "More..." :
    Giellafállu
  • Vállje Font-gilkora lásežis:
    Fontaláseš
  • Vállje dan giela maid háliidat fálus:
    Vállje čállindárkkistangiela

by Børre Gaup