Samisk stavningskontroll för OpenOffice.org 3.x

Varning
Vi uppdaterar inte OpenOffice-rättstavningen längre, därför att OpenOffice inte uppdateras mera. Vi rekommenderar att ni använder LibreOffice och rättstavningen som hör till.

Installera stavningskontrollen

Varning
Stavningskontrollen för OpenOffice.org är fortfarande av BETA.-kvalitet. Trots att den blir bättre och bättre, finns det kända lingvistiska fel i den, särskilt med anknytning till sammansatta ord.

Den samiska stavningskontrollen för OpenOffice.org kan laddas ner här. Den hämtade stavningskontrollmodulen ser ut så här:
Extension icon and filename

Beroende på vilken webbläsare och operativsystem du har, kommer filen antingen öppnas automatiskt av OpenOffice.org eller sparas på hårddisken. Om filen har sparats, dubbelklicka på den nedladdade filen för att installera den.

Om du fick stavningskontrollen på Divvun CD, bara dubbelklicka på stavningskontrollmodulen (se ikonen ovan).

OpenOffice.org kommer att startas och installerar stavningskontrollen. Du kommer att bli tillfrågad om du vill fortsätta installera tillägget. Tryck "Ok" för att installera den. När den är färdig och installerad visas ett fönster precis nedanför. Tryck på Stäng för att fortsätta.
The result of the installation

Använda stavningskontrollen

Windows users
Om tangentbordet och inmatningsspråk är inställda på det som rekommenderas i Windows, så kommer stavningskontrollens språk att ändras automatiskt tillsammans med inmatningsspråket, och anvisningarna nedan är överflödiga. Bara byt tangentbordsspråk!

För att slå på den samiska stavningskontrollen:

  • Klicka på det tredje området i statusfältet, klicka sedan på "Mer..." :
    Language menu
  • Välj Teckensnitt fliken i dialogrutan:
    Font dialog
  • Välj önskat språk på språkmenyn:
    Choose speller language

by Børre Gaup