Installation

Samiskt tangentbord i Windows

Windows användning

Snart tillgänglig

Samiskt tangentbord i Gnome

Samiskt tangentbord i KDE

Linux/Mac OS X användning