InDesign korrekturverktøy-dokumentasjon

Divvun-verktøyene for InDesign har tidligere bare støttet InDesign CS3 på grunn av manglende støtte for nyere versjoner fra underleverandøren vår. Men med InDesign CS 5.5 støtter InDesign de samme rettksrivingsverktøyene som OpenOffice/LibreOffice, som Divvun har støttet med en betaversjon i flere år. Divvun-gruppa vil derfor gå over til å bruke verktøyene for OpenOffice/LibreOffice i InDesign. Dette betyr også at vi fra og med InDesign CS 5.5 kan støtte InDesign på Windows.

Nedenfor finner du installeringsinstruksjoner for både InDesign CS3 og InDesign CS 5.5. CS4 og CS5 er ikke støttet, og kommer heller ikke til å bli det. Støtte for CS6 er sannsynligvis identisk med CS5.5, men har ikke blitt testet eller dokumentert.

InDesign CS3

Korrekturverktøykomponentene for InDesign CS3 er bygd på samme teknologi og arkitektur som korrekturverktøyene for MS Office. Det finnes en egen side som dokumenterer hvordan orddelinga fungerer.

Korrekturverktøy for InDesign leveres for både nord-, lule- og sørsamisk. De virker bare med MacOSX-versjonen av InDesign. Det kreves InDesign CS3.

Nedlasting og installering

Følg disse instruksjonene:

 1. Last ned siste versjon av InDesign-installereren - en dmg-fil/indesign-divvuntools.dmg
 2. Etter nedlastingen, åpne dmg-filen. Vinduet nedenfor burde dukke opp på skjermen:
  divvun-DMG
 3. Åpne installeringspakka (dobbelt-klikk), og følg instruksjonene:
  Divvun installer
 4. Avslutt og start InDesign på nytt dersom programmet var i gang. Det var alt!

Oppgradering fra en tidligere versjon

Installer på vanlig måte oppå den gamle versjonen ved å følge instruksjonene over.

Avinstallering

Du må manuelt flytte de følgende filene til søppelbøtta:

I mappa: /Applications/Adobe InDesign CS3/Plug-Ins/

skal du slette disse filene:

PldHypSamiLule.InDesignPlugin
PldHypSamiNorthern.InDesignPlugin
PldHypSamiSouthern.InDesignPlugin
PldSplSamiLule.InDesignPlugin
PldSplSamiNorthern.InDesignPlugin
PldSplSamiSouthern.InDesignPlugin

I mappa: /Applications/Adobe InDesign CS3/Plug-Ins/Dictionaries/

skal du slette følgende mappe:

Polderland

Tekniske krav

InDesign-korrekturverktøymodulene har følgende krav:

 • InDesign CS3
 • MacOS X 10.4.8 eller nyere

InDesign CS5.5

Tsuojggidus
Støtta for InDesign CS5.5 er for tida på beta-nivå. Det finnes visse feil i stavekontrollen, og vi vet at den automatiske orddelinga deler sammensatte ord dårlig. Orddeling er for tilfellet bare tilgjengelig for nordsamisk. En offentlig tilgjengelig betaversjon er planlagt til 1. mai.

MacOSX

Follow these instructions:

 1. Last ned siste versjon av InDesign-installereren - en dmg-fil/indesign-divvuntools.dmg
 2. Etter nedlastingen, åpne dmg-filen. Vinduet nedenfor burde dukke opp på skjermen:
  divvun-DMG
 3. Åpne installeringspakka (dobbelt-klikk), og følg instruksjonene:
  Divvun installer
 4. Avslutt og start InDesign på nytt dersom programmet var i gang. Det var alt!

Windows

For tida tilbyr vi bare manuell installering for Windows-brukere. For å installere Divvun for InDesign CS 5.5 gjør følgende:

 • last ned Hunspell-pakka
 • dobbeltklikk zip-fila du nettopp lasta ned
 • følg disse instruksjonene med følgende endringer og tillegg:
  • bruk *.aff- og *.dic-filene fra zip-fila du nettopp lasta ned.
  • du behøver ikke legge til landskode i mappenavnet, ISO 639-språkkoden er nok. Det vil si: se for nordsamisk, smj for lulesamisk, og sma for sørsamisk. aff- og dic-filene har allerede slike navn, bare bruk de samme navnene for mappene deres.
  • forsikre deg om at filene har rett eier, gruppe og rettigheter. Det skal være: root:admin, og read-only for alle.

Avinstallering (både MacOSX og Windows)

Det finnes ennå ingen avinstalleringsprogram, så manuell avinstallering er det eneste alternativet. Følg instruksjonene her, i slutten av avsnittet med tittelen "Method Two: Hunspell dictionary". Vi vil legge til et avinstalleringsprogram senere.

Bruk

Korrektur for samisk virker nøyaktig som for et hvilket som helst annet språk. Følg InDesign-instruksene for å slå på automatisk orddeling og løpende korrektur, og velg ett av språkene Sami: Northern eller Sami: Lule i språklista. Teksten vil tilpasses med automatisk innskutte orddelingstegn der det er nødvendig, og feilskrevne ord vil bli merket med rød understrekning.

Kjente problemer

Tilbakemelding

Vi setter pris på enhver tilbakemelding på korrekturverktøyene, slik at vi hele tiden kan forbedre dem. Tilbakemelding kan sendes via e-post til en av følgende adresser: