Divvuninstallereren

Slik ser vinduet ut ved oppstart Divvuninstallereren ved oppstart

Endra til nattlege pakker ved å gå til innstillingane: Innstillinger

og klikka på Kanal > Stabil, og så velja Nattleg: Skifte til nattlig

Etter det så skal ein få fleire pakker tilgjengeleg: Divvuninstallereren med nattlige pakker