1. sørsamiske språkforskingsdager

SMA-b-logoar
trøndelaglogo
NFK-logo

Invitasjon til innlegg

2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. Som en del av urfolksspråkåret inviterer UiT Norges arktiske universitet og Nord Universitet med dette til sørsamiske fagdager og konferanse om sørsamisk grammatikk på Levanger, 2.-4. oktober 2019.

Tema

Vi ønsker velkommen alle bidrag fra forskere, studenter og språkarbeidere som kaster nytt lys over sørsamisk grammatikk, særlig med fokus på, men ikke avgrensa til:

 • syntaks
 • synkron og diakron fonologi
 • morfologi
 • leksikografi
 • dialektologi
 • fonetikk
 • språkteknologi
 • språkhistorie

Sammendrag og manuskript til ferdige bidrag vil bli anonymt fagfellevurdert, og alle aksepterte bidrag vil bli publiserte i et spesialnummer av Nordlyd, Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics. Tidsskriftet gir poeng.

Nordlyd krever at bidragsytere blir inviterte. Alle interesserte er med dette inviterte, og de som får sammendraget sitt akseptert vil få en invitasjon til å levere en artikkel. Sammendrag kan sendes pr e-post til divvun@uit.no. Vennligst merk e-posten SMA-BIEJJIEH i emnefeltet.

Vi ber om at innsendte bidrag følger malen til Nordlyd. Det finnes mal for både Word og LaTeX. Vi ber om at artikkellengde begrenses til 20 sider, men unntak kan gjøres etter avtale. Merk at taletida for presentasjonen av bidraga er 20 minutt + ni minutt til spørsmål. Informasjon om maler og andre retningslinjer får man ved å ta kontakt per e-post, se forrige avsnitt.

Inviterte innledere

Følgende personer har blitt bedt om og har takka ja til å holde egne presentasjoner:

 • Lene Antonsen: «Maskinoversetting fra nordsamisk, bra eller dårlig for sørsamisk?»
 • Eino Koponen: «Den sydsamiska ordlistan av Z. Plantinus ur ordbildningsmorfologisk synpunkt»
 • David Kroik: (tittel blir annonsert senere)
 • Ove Lorentz: (tittel blir annonsert senere)
 • Bruce Morén-Duolja: (tittel blir annonsert senere)
 • Trond Trosterud: «Partiklar i sørsamisk»
 • Mikael Vinka: «Sydsamiska pronomen»
 • Jussi Ylikoski: «Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes Uralsken gïele» («Sørsamisk som det vestligste uralske språket»)

Viktige datoer

 • 19.8.2019: frist for innsending av sammendrag av bidrag (maks 2 sider + referanser)
 • 16.9.2019: svar på bidrag
 • NY DATO: 18.9.2019: påmeldingsfrist
 • 2.-4.10.2019: konferansen
 • 1.11.2019: frist for å sende inn manuskript til ferdig artikkel

Informasjon om påmelding kommer seinere.

Konferansespråk

Sørsamisk og skandinavisk. Konferansen vil bli tolka.

Artiklene som blir publiserte i Nordlyd bør ha sammendrag på det andre språket (på sørsamisk om man skriver på skandinavisk, og omvendt) i tillegg til engelsk. Redaksjonen hjelper til med oversettelser av sammendrag til sørsamisk ved behov.

Programkomite

 • Lene Antonsen
 • Eino Koponen
 • Michael Rießler
 • Trond Trosterud
 • Mikael Vinka
 • Jussi Ylikoski

Redaksjonskomite er Maja Lisa Kappfjell og Sjur Moshagen.