Pressemelding, 08.12.2010

Pressemelding

Dato: 08.12.2010
Kontaktperson: Prosjektleder Sjur Nørstebø Moshagen, tel. mob. +358 50 56 34 319

Lansering av Divvun 2.0 – endelig med sørsamisk

- Det viktigste med Divvun 2.0 er å tilby støtte for sørsamisk, og prosjektet vil i tillegg til å gi skrivestøtte til sørsamiske brukere legge fundamentet for nye prosjekter for sørsamisk der språkteknologi er en forutsetning, sier prosjektleder for Divvun, Sjur Mosehagen.

Onsdag 8. desember blir Divvun 2.0 lansert på Snåsa. Divvun-verktøyene som til nå bare har vært tilgengelig for nord- og lulesamisk lanseres nå med støtte for sørsamisk. Divvun er et sett med korrekturverktøy for samisk, og verktøyene inneholder stavekontroll og automatisk orddeling, de mest grunnleggende skrivestøtteverktøyene.

Divvun-verktøyene for sørsamisk er et sett med helt nye hjelpemiddel for sørsamer, og går inn som en del av en større satsning på å styrke sørsamisk språk. Grunnlaget for korrekturverktøyene kan og vil brukes på nytt i andre sammenhenger for å utvikle nye hjelpemiddel. For nordsamisk finnes det allerede avansert automatisk analyse av tekst, språklæringsprogram og elektroniske ordbøker som bruker den samiske språkteknologien, og hjelpemiddel for oversettere. Grunnressursene for Divvun-verktøyene muliggjør tilsvarende verktøy for sørsamisk.

- Det har allerede startet et prosjekt finansiert av Sametinget og Universitetet i Tromsø for å utvikle sørsamiske språklæringsverktøy basert bl.a. på samme språkteknologi som den som blir brukt i Divvun-verktøyene. Et annet biprodukt av prosjektet er en elektronisk nybegynnerordbok som bruker språkteknologien til å håndtere alle bøyde former direkte, slik at brukerne kan slå opp alle ordformer, og få oversettelser, analyse og grunnform, sier Moshagen.

Divvun-verktøyene er gratis tilgjengelige på divvun.no, og har blitt utviklet i de såkalte Divvun-prosjektene ved Sametinget. Det første Divvun-prosjektet utviklet verktøy for nord- og lulesamisk, og var ferdig i 2007. Divvun 2-prosjektet førte dette arbeidet videre, og utvidet språkstøtten til å omfatte sørsamisk.

Lanseringen skjer på Pakkhuset på Snåsa - lokalene til Gïelem Nastedh,onsdag 8. desember, kl. 10.00 med pressekonferanse og demonstrasjon av Divvun 2.0.

Divvun prosjektmedarbeidere:

  • Sjur Nørstebø Moshagen - prosjektleder
  • Børre Gaup - prosjektmedarbeidar
  • Maja Lisa Kappfjell - sørsamisk lingvist
  • Thomas Omma - nordsamisk lingvist
  • Tomi Pieski - programmerar & datalingvist