GramDivvun 1.0

Stavekontroll og grammatikkontroll i samme verktøy!

Huomautus
Den første grammatikkontrollen for samisk, GramDivvun 1.0, er ute. Fungerer for Google Docs og Microsoft Office.

Installering

DownloadGoogle Docs / GSuite Windows DownloadMS Office 365 OSX
Grammatikkontrollen finnes under menyen:
Tillegg > Divvun Grammar
Checker > Grammar check
Grammatikkontrollen finnes under fliken:
Home > Divvun Grammar Checker

Slik bruker du GramDivvun

Velg språk, og klikk på Check.

Grammatikkontrollen må brukes på nytt etter at man har endra på teksten, den oppfatter ikke at teksten endres. Dette er en begrensning i Office og GDocs, og utenfor vår kontroll.

Nordsamisk grammatikkontroll

I denne versjonen prøver vi å finne og rette disse feilene:

 1. tradisjonelle skrivefeil (=stavekontroll)
 2. feil ved tegnsetting:
  • manglende mellomrom før og etter parentes
  • mellomrom inne i parentes, men før og etter teksten
  • manglende mellomrom etter komma, utropstegn m.m.
  • for mange mellomrom
 3. sammensatte ord skrevet hver for seg
 4. ord skrevet sammen som skal skrives hver for seg
 5. ordformer med a og á i ulik kontekst (f.eks logat vs logát)
 6. stadievekslingsfeil (f.eks. biddjui vs bidjui)

Andre samiske språk

De andre samiske språka, sør-, lule-, enare- og skoltesamisk, er også tilgjengelige i GramDivvun. Men disse inneholder bare stavekontrollen. Det er likevel veldig nyttig, fordi det gjør det mulig å bruke stavekontrollen i sammenhenger der det ikke har vært mulig før, som for eksempel på Chromebook, eller i nettversjonen av Office365.