Lehdistötiedote, 29.5.2007

Lehdistötiedote

Päivämäärä: 29.5.2007
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Sjur Nørstebø Moshagen, puh. matk. +358 50 56 34 319

PRM: Norjan Saamelaiskäräjät julkaisee oikolukuohjelman betaversion

Norjan Saamelaiskäräjien Divvun-projekti julkaisee nyt ensimmäisen, kaikille saatavilla olevan version saamen oikolukuohjelmista Microsoft Office-ohjelmistolle (mm. Word, Outlook, PowerPoint ja Excel).

Saamen oikolukuohjelmat sisältävät korjausohjelmia pohjois- ja luulajansaamelle sekä automaattisen tavutusohjelma pohjoissaamelle. Luulajansaamen tavutusohjelma ilmestyy myöhemmin tänä vuonna. Kaikki työvälineet ovat ilmaisia, myös lopullinen versio, ja kaikki Saamelaiskäräjien tekemät lähdetiedostot ovat vapaasti saatavilla.

Tänään ilmestyneet ohjelmat eivät ole lopullisia, vaan ns. betaversioita, joissa ei saa olla vakavia teknisiä ja muita virheitä. Betaversioita ei kuitenkaan ole lopullisesti kehitetty eikä testattu. Oikolukuohjelmien betaversion julkaisemisen päämääränä on saada projektille tärkeää palautetta puuttuvista sanoista, mahdollisista teknisistä ongelmista ja muista heikkouksista, jotta niitä voidaan korjata ennen lopullista versiota, jonka on tarkoitus ilmestyä vuoden lopussa.

Nyt julkaistut kielenkorjausohjelmat on tarkoitettu Macintoshin ja Windowsin MS Officelle. InDesignille ja OpenOffice.org:ille tarkoitetut korjausohjelmat julkaistaan myöhemmin. OpenOffice.org on ilmainen vaihtoehto Microsoft Officelle, ja se on saatavilla myös Linuxille. Oikolukuohjelmien päivityksiä tullaan julkaisemaan tasaisin väliajoin.

Työkalut löytyvät osoitteesta divvun.no, ja niitä voivat kaikki kiinnostuneet ladata itselleen. Ohjelmien kopioita voi myös hakea Norjan saamelaiskäräjien kotisivulta.

Divvun-projekti on Norjan Saamelaiskäräjien vetämä. Sitä rahoittavat Norjan Saamelaiskäräjät, Norjan työ- ja sosiaaliministeriö, kulttuuri- ja kirkkoministeriö, tiedeministeriö sekä Nordplus Sprog. Projekti tekee tiivistä yhteistyötä Tromssan yliopiston saamen kieliteknologiakeskuksen kanssa. Integroinnin MS Office-ohjelmistoon on tehnyt Polderland Language & Speech Technology bv.