Pressemelding, 29.5.2007

Pressemelding

Dato: 29.5.2007
Kontaktperson: Prosjektleder Sjur Nørstebø Moshagen, tel. mob. +358 50 56 34 319

PRM: Betaversjon av samiske korrekturverktøy

Sametingets Divvun-prosjekt lanserer den første, offentlig tilgjengelige versjonen av samiske korrekturverktøy for Microsoft Office-pakken som blant annet inneholder programmene Word, Outlook, PowerPoint og Excel.

De samiske korrekturverktøyene inneholder stavekontroller for nordsamisk og lulesamisk, og en automatisk orddeler for nordsamisk. Orddeling for lulesamisk vil komme senere i år. Alle verktøyene er gratis, inklusive den endelige versjonen, og all kildekode for verktøyene som Sametinget har råderett over, er fritt tilgjengelig.

Det er ikke de ferdige verktøyene som nå lanseres, men en såkalt betaversjon, en versjon som burde være fri for alvorlige tekniske og andre feil, men som ikke er helt ferdig utviklet og testet. Målet med betaversjonen er å få viktige tilbakemeldinger når det gjelder manglende ord, eventuelle tekniske problemer, og andre svakheter som måtte finnes, slik at de kan rettes opp før den endelige versjonen lanseres mot slutten av året.

Korrekturverktøyene som lanseres, er korrekturverktøy for MS Office, for Windows og Mac. Verktøy for InDesign og OpenOffice.org vil gjøres tilgjengelige senere. OpenOffice.org er et gratis alternativ til Microsoft Office, og finnes også for Linux. Oppdateringer av korrekturverktøyene vil bli lagt ut med jevne mellomrom.

Verktøyene finnes tilgjengelige på divvun.no, og kan lastes ned av alle interesserte. Kopier av verktøyene kan også lastes ned fra Sametingets hjemmeside.

Divvun-prosjektet drives av Sametinget i Norge, og er finansiert av Sametinget, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet, og Nordplus Sprog. Prosjektet samarbeider nært med språkteknologimiljøet ved Universitetet i Tromsø. Integrering mot MS Office blir levert av Polderland Language & Speech Technology bv.