Pressmeddelande, 29.5.2007

Pressmeddelande

Datum: 29.5.2007
Kontaktperson: Projektledare Sjur Nørstebø Moshagen, tel. mob. +358 50 56 34 319

PRM: Betaversion av samiska korrekturverktyg

Sametingets Divvun-projekt lanserar den första offentligt tillgängliga versionen av samiska korrekturverktyg för Microsoft Office-paketet som bland annat innehåller programmen Word, Outlook, PowerPoint och Excel.

De samiska korrekturverktygen innehåller stavningskontroll för nord- och lulesamiska, och automatisk avstavning för nordsamiska. Avstavning för lulesamiska kommer senare under året. Alla verktygen är gratis, också den slutliga versionen. All källkod som Sametinget har copyright till är fritt tillgänglig.

Det är inte de färdiga verktygen som nu lanseras, utan en så kallad betaversion, en version som torde vara fri från allvarliga tekniska och andra fel, men som inte är helt färdigt utvecklad och testad. Målet med betaversionen är att få viktig feedback gällande ord som saknas, eventuella tekniska problem och andra möjiga fel, så att de kan rättas till innan den officiella versionen lanseras mot slutet av året.

Verktygen som lanseras är korrekturverktyg för MS Office för Windows och Mac. Verktyg för InDesign och OpenOffice.org blir tillgängliga senare. OpenOffice.org är ett kostnadsfritt alternativ till Microsoft Office, som också finns för Linux. Uppdateringar av korrekturverktygen kommer att läggas ut med jämna mellanrum.

Verktygen finns tillgängliga på divvun.no, och kan laddas ner av alla intresserade. Kopior av verktygen kan också hämtas från Sametingets hemsida.

Divvun-projektet genomförs av Sametinget i Norge, och är finansierat av Sametinget, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet, och Nordplus Sprog. Projektet samarbetar mycket nära med språkteknologimiljön vid Universitetet i Tromsø. Integrering mot MS Office levereras av Polderland Language & Speech Technology bv.