Julevsámegielav tjállemgiellan Windows 7:n

Hiebadit Windows 7:v váj máhtá julevsámegiellaj tjállet

Vuosedip gåktu válljit julevsámegielav tjállemgiellan. Gå la válljim julevsámegielav tjállemgiellan, de tjállemdárkastus aj doajmmá julevsámegiellaj gå la sajájduhttám Divvun-ræjdojt.

 1. ManáStart, vállji Kontrollpanel

  Startmeny

 2. Vállji Endre tastatur- eller andre inndatametoder kontrollpanelan.

  Kontrollpanel

 3. Vinndek Region og språk ilmmá. Vállji Endre tastaturer....

  Region og språk

 4. Vinndek Teksttjenester og inndataspråk ilmmá. Vállji Legg til....

  Teksttjenester og inndataspråk

 5. Vinndek Legg til inndataspråk ilmmá. Maná diek: Lulesamisk (Norge). Vállji Samisk, utvidet Norge.

  Legg til inndataspråk

  Dieddela OK.
 6. Vinndek Teksttjenester og inndataspråk vuoset Lulesamisk (Norge) duodden dárogiellaj.

  Teksttjenester og inndataspråk etter å ha valgt              lulesamisk

 7. Dieddela OK-boalov divna vinndegijn.