Lulesamisk som innspråk i Windows 7

Innstillinger i Windows 7 for å kunne skrive på lulesamisk

Vi viser hvordan man setter opp lulesamisk som inndataspråk. Når man velger lulesamisk som inndataspråk, vil stavekontrollen automatisk gjøres på lulesamisk når man har installert Divvun-verktøyene.

 1. Gå til Start, velg Kontrollpanel

  Startmeny

 2. Velg Endre tastatur- eller andre inndatametoder kontrollpanel.

  Kontrollpanel

 3. Dialogen Region og språk dukker opp. Velg Endre tastaturer....

  Region og språk

 4. Dialogen Teksttjenester og inndataspråk dukker opp. Velg Legg til....

  Teksttjenester og inndataspråk

 5. Dialogen Legg til inndataspråk dukker opp. Gå til Lulesamisk (Norge). Velg Samisk, utvidet Norge.

  Legg til inndataspråk

  Trykk deretter OK.
 6. Dialogen Teksttjenester og inndataspråk viser nå Lulesamisk (Norge) i tillegg til norsk.

  Teksttjenester og inndataspråk etter å ha valgt              lulesamisk

 7. Trykk deretter på OK-knappen i alle dialogene.