Slå på samisk tastatur i MacOSX 10.6-10.8

Innstillinger i MacOS X 10.6-10.8 for å kunne skrive på samisk

For å kunne skrive på samisk må du bruke et samisk tastaturoppsett.

1. Åpne Systemvalg…

Åpne "Systemvalg…"

2. Klikk på Språk og tekst eller skriv et nærliggende søkeord i søkefeltet:

Systemvalg…

3. Klikk på fliken Tastaturmeny og sett et kryss foran Nordsamisk:

Legge til samisk tastatur

4. Pass på at det står ei hake foran Vis tastaturmenyen i menylinjen, kryss av om det mangler:

Legge til samisk tastatur

5. Velg til slutt det nordsamiske tastaturet i tastaturmenyen til høyre i menyen når du skal skrive samisk:

Velg samisk tastatur for skriving