Slå på samisk tastatur i MacOSX 10.5

Innstillinger i MacOS X for å kunne skrive på samisk

For å kunne skrive på samisk må du bruke et samisk tastaturoppsett.

1. Åpne Systemvalg…

Åpne "Systemvalg…"

2. Klikk på Internasjonalt eller skriv et nærliggende søkeord i søkefeltet:

Systemvalg…

3. Klikk på fliken Tastaturmeny og sett et kryss foran Nordsamisk:

Legge til samisk tastatur

4. Velg deretter samisk tastaturoppsett i tastaturmenyen til høyre når du skal skrive på samisk:

Velg samisk tastatur for skriving