ILNs avtale med forlag

Avtale mellom Universitetet i Oslo og forlag om tekster til ILNs leksikografiske tekstkorpus

  • Universitetet i Oslo mottar tekster i elektronisk tilgjengelig form fra forlag.
  • Universitetet i Oslo forplikter seg til å behandle tekstene slik at de ikke kan rekonstrueres og derved utnyttes på en måte som strider mot opphavsmennenes rettigheter.
  • Universitetet i Oslo er ansvarlig for bearbeiding av tekstmaterialet, tekniske løsninger, videreutvikling og vedlikehold i samråd med forlag.
  • Universitetet i Oslo kan ikke gi tekstene videre uten etter avtale med forlag.
  • Forlag får søketilgang til hele ILNs leksikografiske tekstkorpus (bokmål) etter nærmere avtale.
  • Forlag kan kreve at en tekst blir fjernet fra korpuset dersom forfatteren av teksten ønsker det.
  • Forlag har rett til å bli informert om hvem som har levert tekster til korpuset før dette gjøres tilgjengelig for andre enn Universitetet i Oslo. Andre leverandører av tekster til korpuset kan gjøre tilsvarende avtale med Universitetet i Oslo. Forlag har rett til å bli informert om at slik avtale er inngått.
  • Ved brudd på avtalen mellom partene kan forlag kreve at de tekster forlaget har levert, blir trukket ut av korpuset. Universitetet i Oslo kan ved avtalebrudd nekte forlag slik tilgang til korpuset som samarbeidspartnerne får.
  • Etter spesiell avtale får andre brukere tilgang til ILNs leksikografiske tekstkorpus til forskningsformål via et grensesnitt der det kan gjøres avgrensede søk med definert kontekst.

Oslo, XX.XX.200X

For forlag: navn tittel

For Universitetet i Oslo: navn tittel