Installasjåvnnå ja nævoj adnem MacOS X:n

Viedtjala Divvumav

Viedtjala dánna: http://divvun.no/static_files/sami-proofing-tools.dmg jali diŋgo CD:v Sámedikkes, tel: +47 78 48 42 22.

Installasjåvnnå

Tsuojggidus
Jus dujna juo la version 1, de hähttu ierit válldet boares versjåvnåv åvddål gå bieja version 2.

Gå installeri Divvom-nævojt máhttá viedtjat prográmmav dássta: http://divvun.no/static_files/sami-proofing-tools.dmgjali installerit dav skierros.

Installasjåvnnå MacOS X:n

1. Gå l gárvásit viettjaduvvam vinndek rahpas tjállembievden. Sæmmi vinndek rahpas gå skierro aj la gárves. Dieddela visskis lådav (installasjonpáhkav) guokti:

Dieddela visskis lådav (installasjonpáhkav) guokti

2. Diette Fortsätt dassátjij gå l gárves álgadit installasjåvnåv:

Bild:

3. Jus illa administráhtur, de sierra dakkár hæhttu dåhkkidit installasjåvnåv:

Administráhtur hæhttu dåhkkidit installasjåvnåv

4. Installasjåvnnå dálla l gárves ja dujna li Divvom-nævo du dáhtámasjijnan!

Installasjåvnnå l gárves