Installasjåvnnå ja nævoj adnem MacOS X:n

Tsuojggidus
Gå tjálá sámegiellaj Macajn, vállji gielajt Katalansk (=Nuorttasábme), Baskisk (=Julevsábme) jali Slovakisk (=Oarjjelijsábme). Ale sivádahte mijáv, sivádahte MS dan diehti.

Gåktu adná divvomav Macan

Gå la rahpam MS Office hæhttu diededit Officij makkir giellaj tæksta la. Dát dagáduvvá sæmmi láhkáj MS Office 2004:n gå MS Office 2008:n.

1. Mierkki tevstav:

Mierkki tevstav

2. Maná menyaj Tools > Language… :

Maná menyaj "Tools > Language…"

3. Vállji gielav Katalanska ( Catalan ) jus la nuorttasáme tæksta , Baskiska ( Basque ) jus la julevsáme tæksta , jali Slovakiska ( Slovak ) jus la oarjelsáme tæksta ( 1):

Vállji gielav

4. Jus ålov tjálá sámegiellaj máhtá válljit dav standardgiellan náv: Dieddela Default… (åvdep gåvvå) ja de vállji Yes :

Sidá gå válljit sámegielav standardgiellan?

5. Dálla máhtá álgget sábmáj tjállet ja Divvom-nævo viehkedi stávimijn:

Sáme tæksta stávimvigij

Korrekturvinndek

Microsoft ij vil doarjo sámegielav Mac MS Officen, vajku dårja l Windows MS Officen. Mij sávvap ahte boahtte versjåvnåjn Mac MS Offices la dákkir dårja. Dassátjij mij hæhttup definerit sámev ietjá giellan, mij juo gávnnu MS Officen.