Installation och användning av Divvun på MacOS X

Notera
Då du skriver samiska i Microsoft Office for Mac (alla versioner), använd språken Katalanska (=Nordsamiska), Baskiska (=Lulesamiska) eller Slovakiska (=Sydsamiska). Skyll inte på oss utan på Microsoft för detta.

Användning av Divvun på Mac

När du öppnat MS Office måste du informera Office om vilket språk texten är skriven på. Detta görs på samma sätt för både MS Office 2004 och MS Office 2008.

1. Markera den samiska texten:

Markera den samiska texten

2. Gå till menyn Tools > Language… :

Gå till menyn "Tools > Language…"

3. Välj språket Katalanska ( Catalan ) för nordsamiska , språket Baskiska ( Basque ) för lulesamiska , eller språket Slovakiska ( Slovak ) för sydsamiska ( 1):

Välj språk

4. Ifall du skriver mycket på samiska, kan du göra samiska till förvalt språk för nya dokument genom att klicka på knappen Default… (förra bilden) och sedan klicka på knappen Yes :

Vil du göra samiska till förvalt språk?

5. Nu kan du börja skriva på samiska och Divvun-verktygen hjälper dig att stava rätt:

Samisk text med skrivfel

Rättstavningsdialog för skrivfelet

Microsoft har tills vidare inte skapat stöd för samiska i MS Office för Mac, trots att samma stöd finns för MS Office för Windows. Förhoppningsvis kommer framtida versioner av MS Office för Mac att innehålla detta stöd. Tills dess måste vi definiera samiska som ett annat språk som redan finns i MS Office.