Installera och använda Divvun med Microsoft Office 2011 för Mac

  1. Ta bort gamla versioner av Divvun
  2. Installera Divvun för Microsoft Office 2011 på:
  3. Slå på samiskt tangentbord i:
  4. Använda Divvun i Microsoft Office 2011