Avinstallation

Divvun 2.x

 • Öppna mappen DivvunTools i /Biblioteketsmappen:
  Divvun 2 Uninstallation program
 • Kör Remove Divvun for Office programmet i undermappen för programmet som du vill ta bort Divvun från, och bekräfta att du vill ta bort Divvun när du tillfrågas:
  Confirm uninstallation
 • Om det är den sista eller enda Divvun-installationen, så kommer hela mappen DivvunTools att tas bort.

Divvun 1.x

 • Öppna mappen SamiProofingTools i Programmer mappen:
  Uninstallation of Divvun1
 • Kör (en av) Ta bort SamiProofingTools programmena. Klicka OK när det är gjort:
  Avinstalleringen färdig
 • Om inte mappen SamiProofingTools automatiskt försvinner, så kasta bort den manuellt