Månedlige rapporter - oversikt

Struktur

Rapportene kommer til å inneholde minst disse punktene:

  • et kort sammendrag over arbeidet som er gjennomført
  • en kort evaluering av framgangen sammenlignet med den opprinnelige planen. Avvikelser kommer til å bli analysert og kommentert.

Rapportene burde være ferdig den 10. påfølgende måned. Rapportene skrive på norsk.

Tilgjengelige rapporter

by Sjur N. Moshagen