Administration

Møter

Ukentlige møter

Vi har et prosjektmøte en gang i uka, vanligvis på mandager, kl. 10 norsk tid. I møtene deltar også medlemmer fra det samisk disambigueringsprosjektet, i det minste Trond Trosterud som er prosjektleder der, for å lettere kommunisere og koordinere samarbeidet.

Møtereferatene er tilgjengelig i fellesområdet. Referatene er skrevet i et Wiki format som støttes av Forrest. Dette lar oss ha referater som nesten bare er ren tekst, kombinert med øyeblikkelig publisering. Vi har også laget en intern jspwiki howto.

Møtene blir holdt via telefon, samtidig som vi skriver referatet med SubEthaEdit. Et lynmeldingsprogram, (iChat) brukes også som et hjelpeverktøy. Senere i åris used as a supporting tool as well. Later this year we will switch to using iChat instead of the phone, as it will gain 4-way video and 10-way audio conferencing included in the next major version of the MacOS.

Andre møter

Vi kommer til å holde møter og workshops i ny og ne. Vi har ikke laget tidsplan eller bestemt hvor ofte slike møter skal holdes, men disse kommer til og holdes ved behov.

Raportter

Månedlige rapporter

Prosjektlederen lager en månedlig rapport med et sammendrag av arbeidet som er gjort og leverer dette til sjefen for sametingets språkavdeling. Rapportene er tilgjengelig i en egen del på dette nettstedet. Rapportene er skrevet på norsk.

Deadline:
Den tiende hver måned.

Halvårsrapporter

Prosjektstyret har et møte hvert halvår, og prosjektlederen skal lage en rapport om prosjektets status før hvert møte. Rapportene blir tilgjengelige her etterhvert som de skrives.

Deadline:
Tre uker før møtene.

Årlige rapporter

Finansiærene vil ha rapporter om fremgangen til prosjektet og bruken av pengene. Deadliner er:

NordPlus Sprog:
15. februar
Norske departementer:
15. mars

Andre rapporter

Rapportene som ble laget under planleggingen av dette prosjektet kommer snart til å bli tilgjengelige på denne nettplassen. Rapportene ere:

  • Den første rapporten, med et budsjett på 19,2 mill. NOK
  • Den reviderte rapporten, med et budsjett på 11,3 mill. NOK
FIXME (SNM)
Add the reports and their links here.

Budsjett

Some info about the budget here.

FIXME (SNM)
Write this section.

Project plan and schedule

Some info about the plans and schedules here.

FIXME (SNM)
Write this section.

Outsourcing

Deler av prosjektet kommer til å gjøres av utenforstående parter. Mere spesifikt kommer integrasjonen med MS Office (Mac/Win) og InDesign til å bli gjort av eksterne firmaer etter en anbudsrunde som følger EU/EØS reglene. Vi kommer til å skrive en del dokumenter med informasjon relevant for disse firmaene:

by Sjur N. Moshagen