Pressemelding, 13.06.2005

Pressemelding

Dato: 13.06.2005
Kontaktperson:
Prosjektleder Sjur Nørstebø Moshagen, tel. mob. +358 50 56 34 319

PRM: Sametinget åpner webbside for Divvun-prosjektet

Sametinget startet 1.10.2004 et prosjekt for å utvikle samiske korrekturverktøy. Divvun-prosjektet lanserer nå sin egen nettside med både publikumsinformasjon og mer prosjektintern informasjon.

Prosjektet baserer seg i stor grad på åpen kildekode , og vil derfor selv la de utviklede ressursene være tilgjengelig som åpen kildekode så langt mulig. Det hører med til sjeldenhetene at et språkteknologisk prosjekt publiserer den interne dokumentasjonen sin. Dagens offentliggjøring vil dermed innebære at små språksamfunn som vil starte opp egne språkteknologiske prosjekter nå vil ha et langt bedre utgangspunkt enn tidligere.

Nettsidene vil gi svar på grunnleggende spørsmål om prosjektet, slik som tidtabell, fremdrift og tilgang til testversjoner, og vil være en nyttig kilde til informasjon for alle interesserte. I samsvar med prinsippene for åpen kildekode legger prosjektet i prinsippet ut all dokumentasjon knyttet til prosjektet. Interesserte personer kan på denne måten bl.a. følge arbeidet fra uke til uke.

Publikumssidene til divvun.no vil være flerspråklige, og rette seg mot alle potensielle brukere i hele Norden. De prosjektinterne sidene er i hovedsak på engelsk. Prosjektet planlegger å gjøre en aller første testversjon av en nordsamisk stavekontroll tilgjengelig rundt årsskiftet.

Det nye prosjektnettstedet har offisiell åpning onsdag 22.06.05 kl 12.00 på Árran julevsáme guovddásj, Drag.