Divvun-stavekontrollene for LibreOffice 5 på OSX

Installer stavekontrollene

Stavekontroller for LibreOffice kan lastes ned her. Det nedlastede stavekontrolltillegget ser slik ut (navnet kan variere):
LibreOffice-voikko-tillegget

Åpne LibreOffice, og gå til menyen Verktøy > Utvidingar…:
LibreOffice-menyen Verktøy - Tillegg

Klikk på Legg til …:
Vinduet for utvidelser

Gå til nedlastingskatalogen, finn fila du lasta ned, og klikk på Åpne:
Åpne-dialogen for å velge utvidelse

Du får spørsmål om for hvilke brukere du vil installere utvidelsen:
Dialog for å velge alle brukere eller bare en selv

Når den er ferdig installert, dukker et vindu som ligner på det nedenfor opp. I bildet nedenfor er det nyinstallerte stavekontrolltillegget markert (blåmerket). Trykk «Lukk» og slå av og start LibreOffice på nytt for å avslutte installeringa.
Resultatet av installasjonen.

Å bruke stavekontrollen

For å slå på samisk stavekontroll:

  • Klikk i det fjerde feltet fra venstre i statusområdet og deretter «Andre …»:
    Språkmeny
  • Velg Skrift-fliken i dialogvinduet og velg språket du vil ha i språkmenyen:
    Skriftdialog
  • Nå kan du høgreklikke på feilskrevne ord og få forslag til rettelser ("ordet" nuvviDspeller vil i forslagsmenyen fortelle deg hva slags versjon du har av Divvun-stavekontrollen):
    Velg språk for stavekontroll