Divvun-stavekontrollene for LibreOffice 5 på Windows 8

Installer stavekontrollene

Stavekontroller for LibreOffice kan lastes ned her. Det nedlastede stavekontrolltillegget ser slik ut (navnet kan variere):
Bilde av LibreOffice-voikko-tillegget

Avhengig av hva slags webleser og operativsystem du har, blir fila enten automatisk åpnet av LibreOffice eller lagret på harddisken. Hvis fila blir lagret, dobbelklikk på den for å installere den.

LibreOffice starter opp og installerer stavekontrollen. Du får et spørsmål om du vil fortsette å installere utvidelsen. Trykk «Ok» for å installere den:
Dialog for å sjekke om man vil installere tillegget.

Når den er ferdig installert, dukker et vindu som ligner på det nedenfor opp. I bildet nedenfor er det nyinstallerte stavekontrolltillegget markert (blåmerket). Trykk «Lukk» og slå av og start LibreOffice på nytt for å avslutte installeringa.
Resultatet av installasjonen.

Å bruke stavekontrollen

Windows-brukere
Om tastatur og innspråk er satt opp som anbefalt i Windows, veksler stavekontrollspråket automatisk sammen med inndataspråket, og instruksjonene nedenfor er overflødige. Bare bytt tastatur: norsk tastatur når du skriver norsk, nordsamisk tastatur når du skriver nordsamisk, osv. Stavekontrollspråket bytter i lag med tastaturet!

For å slå på samisk stavekontroll:

  • Klikk i det fjerde feltet fra venstre i statusområdet og deretter «Andre …»:
    Språkmeny
  • Velg Skrift-fliken i dialogvinduet og velg språket du vil ha i språkmenyen:
    Skriftdialog
  • Nå kan du høgreklikke på feilskrevne ord og få forslag til rettelser ("ordet" nuvviDspeller vil i forslagsmenyen fortelle deg hva slags versjon du har av Divvun-stavekontrollen):
    Velg språk for stavekontroll