1. sørsamiske språkforskingsdager

SMA-b-logoar
trøndelaglogo
NFK-logo

2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. Som en del av urfolksspråkåret inviterer UiT Norges arktiske universitet og Nord Universitet med dette til sørsamiske fagdager og konferanse om sørsamisk grammatikk på Levanger, 2.-4. oktober 2019.

Program

(med forbehold om mindre endringer)
Innlegg blir tolka til/fra sørsamisk

Onsdag 2.10.

12.00–12.45
Lunsj i kantina, Nord universitet
13.00–13.15
Åpning, Daniel Mortenson-salen
  • Åpningsord
  • Musikalsk innslag
13.15–14.15
Hovedinnledning
Jussi Ylikoski: Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes Uralsken gïele («Sørsamisk som det vestligste uralske språket»)
14.15–14.55
Trond Trosterud: Partiklar i sørsamisk
14.55–15.15
Kaffepause
15.15–16.25
17.00
Middag i kantina, Nord universitet

Torsdag 3.10.

09.00–10.00
Hovedinnledning
Lene Antonsen: Maskinoversetting fra nordsamisk, bra eller dårlig for sørsamisk?
10.00–10.15
Beinstrekk med kaffe
10.20–12.00
12.00–12.55
Lunsj i kantina, Nord universitet
13.00–14.00
Hovedinnledning
David Kroik: Diferentielle objektevïhtesjimmie
14.00–15:20
15.20–15.35
Kaffepause
15.40–17.20
20.00
Konferansemiddag på Backlund hotell

Fredag 4.10.

09.00–11.50
Workshoper, oppmøte i Daniel Mortenson-salen.
(Se påmeldingsskjemaet for prioritert valg av workshop)

[1] Språkteknologi, normering og revitalisering

Nyere sørsamiske tekster inneholder en del skandinavisk påvirkning, både fonologisk, morfologisk og syntaktisk, som bryter med tradisjonelt samisk språk. Eksempler på dette kan være verbvalens påvirket av skandinavisk «gåetesne baetsedh» vs. tradisjonell samisk «gåatan baetsedh». Andre eksempler er bortfall av bruken av dualis «månnoeh» vs. «mijjieh», og haberekonstruksjon «mov lea bïenje» vs. «manne bïenjem åtnam». Hvilken retning ønsker vi at sørsamisk skal gå i? Vil vi forsøke å beholde de tradisjonelle samiske trekkene, eller la oss påvirke av de skandinaviske språkene? Hva sier det sørsamiske språksamfunnet selv?

Uansett hvilken retning man velger å gå i, kan Divvun og Giellateknos verktøy være viktige hjelpemiddel for f.eks. språkopplæringa i sørsamisk. Workshopen vil diskutere ulike problemstillinger knytta til normering av sørsamisk og hvordan Divvun- og Giellatekno-gruppene kan videreutvikle verktøyene sine for å støtte opp under behovene til det sørsamiske samfunnet.

[2] Fonologi - det uskrevne kapitlet

Fonologi er det kapitlet som "mangler" i de sørsamiske grammatikkene til Bergsland og Magga/Magga. En mer uttømmende dokumentasjon om den sørsamiske lydlæra vil bidra til å få bedre svar på for eksempel forskjellen mellom den tradisjonelle fonologien og det fonologiske systemet til yngre sørsamiske talere av i dag.

Ove Lorentz vil holde en innledning om viktige trekk i tradisjonell sørsamisk fonologi. Deretter vil det bli en diskusjon om endringene i det fonologiske systemet til nye generasjoner.

[3] Sørsamisk syntaks

Sørsamisk skiller seg både fra de andre samiske språkene og fra skandinavisk, samtidig som det helt klart finnes mye påvirkning fra skandinavisk. Hva slags problemer støter man på når man skal lage maskinoversettelse fra nordsamisk? Hvilke konstruksjoner byr på størst utfordringer når man skal oversette bibelen til sørsamisk? Eller lærebøker? Eller byråkratiske tekster?

Workshopen vil ta for seg sørsamisk syntaks, og variasjon i den med utgangspunkt i eksempler som deltagerne i workshopen kommer med: hva synes man er den beste syntaksen for ulike konstruksjoner? Hvilke varianter er ok, hvilke vil man unngå?

11.50–12.00
Avslutning i Daniel Mortenson-salen
12.00–13.00
Lunsj i kantina, Nord universitet

Spørsmål og påmelding

Har du spørsmål om konferansen, ta kontakt med:

Link til Nord universitet si nettside om konferansen.

Påmelding!