Installering på iOS (iPhone / iPad / iPod)

Etter å ha lastet ned appen fra App Store, kan det se omtrent slik ut:

Hjemmeskjerm med Samiske tastaturer

Åpne appen:

App-skjermbilde

Klikk på lenka «Åpne Innstillinger»

Gå til «Generelt > Tastatur > Tastaturer > Legg til nytt tastatur..»

Velg Generelt Velg Tastatur Velg Tastaturer Velg Legg til nytt tastatur...

Under teksten «Tredjepartstastaturer» velg «Samiske tastaturer»:

Velg Samiske tastaturer

Slå på de tastaturene du er interessert i å bruke:

Slå på ønskede tastaturer

Installasjonen er ferdig!

For å bytte til et samisk tastatur når du skriver, trykk og hold på globustasten til venstre for mellomromstasten:

Meny med tilgjengelige tastaturer

Alternativt kan du bare trykke noen ganger på globustasten til du får det tastaturet du vil ha.

Merk at trykk-og-hold ikke fungerer når ett av de samiske tastaturene er aktive. Dette er en begrensing fra Apple («there is no API to obtain a list of enabled keyboards or for picking a particular keyboard to switch to»), og gjelder alle tredjepartstastaturer.