Installere Divvun for MS Office 2011

Skaffe Divvun

Hent nyeste Divvun på nettet eller bestill en CD fra Sametinget, tel: +47 78 48 42 22.

Installering

Note
Om du oppgraderer fra versjon 1, må du avinstallere den gamle versjonen før du installerer versjon 2. Det kan uansett være lurt å avinstallere tidligere versjoner før man installerer den nye.

1. Om du har CD-en, putt den inn i datamaskinen, og gå til neste punkt. Om du har lasta ned Divvun fra nettet, kan det hende du må åpne Nedlastings-mappa, og dobbeltklikke på Divvun-filen (sami-proofing-tools.dmg):

Dobbelklikk på nedlasta dmg-fil

2. Dobbelklikk på den gule eska (installeringspakka) med navnet «Divvun for MS Office 2011»:

Dobbelklikk på installeringspakka

3. I MacOSX 10.8 (Mountain Lion) vil du få en advarsel (men ikke i eldre versjoner - gå direkte til punkt 7):

Advarsel om ukjent utvikler

4. Klikk OK og høgreklikk (Kontroll-klikk) på installeringspakka, og velg Åpne fra menyen:

Åpne med meny for å godkjenne

5. Du får et nytt spørsmål om du vil åpne installeringspakka. Klikk Åpne:

Bekreft at du vil åpne installeringspakka

6. For å få lov til å fortsette må du skrive inn et administratornavn og -passord:

Det kreves et administratorpassord

7. Installereren starter, og viser en velkomstside:

Velkomstsiden i installereren

8. Klikk på Fortsett til installeringsprogrammet er klart til å starte selve installeringen, og klikk deretter på installer:

Start sevle installeringen

9. Installasjonen må godkjennes av en administrator:

Installeringen må godkjennes av en administrator

10. Programvaren blir installert, og om alt har gått bra, vil denne avslutningssiden vises:

Installeringen er ferdig

11. Installeringen er nå ferdig og du har Divvun-verktøyene på datamaskinen din.