Gålldåsáme boallobievddehábbmim

Sáme bokstávajn la oránssja duogásj. Danne gånnå li sáme bokstáva gávna originálbokstávav AltGr:a baktu. Debtjasta AltGr + sáme bokstávav, de oattjo dav bokstávav mij la målsoduvvam sáme bokstávajn.

Buojkulvis: tjále suoma Ö, debtjasta AltGr + Õ.

Några icke-samiska bokstäver har också bytt plats för att få en mera logisk layout. Dessa är markerade med blå bakgrund.

Divna ietjá bokstáva ja symbåvlå li sæmmi gå suoma boallobievden.

Gålldåsáme (Windows & macOS)

layout for Inari Sámi